Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") webových stránek Pražská Zubní Péče, které jsou dostupné na internetové adrese zubniordinacepraha5.cz, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené na dálku mezi provozovatelem těchto webových stránek, panem Jakubem Vítkem, bytem Horákova 1, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČO: 12345678, (dále jen "provozovatel") a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen "uživatel") prostřednictvím webového rozhraní. Komunikace mezi uživatelem a provozovatelem je možná prostřednictvím elektronické pošty [email protected].

Uživatelská práva a povinnosti

Uživatel je oprávněn využívat webové stránky a jejich obsah k osobnímu informačnímu účelu. Je důležité poznamenat, že veškeré informace poskytované na stránkách jsou určeny pouze k obecné orientaci a nemohou nahradit odborné lékařské poradenství či léčbu. Je povinností uživatele dodržovat obchodní podmínky a nevyužívat stránky k protiprávní činnosti či chování, které by mohlo poškodit reputaci provozovatele nebo jiných uživatelů.

Poskytování a úprava služeb

Provozovatel se zavazuje poskytovat uživatelům přístup k informacím a službám souvisejícím se stomatologií a péči o zuby. Informace na stránkách jsou pravidelně aktualizovány s cílem zajistit jejich aktuálnost a přesnost. Provozovatel si však vyhrazuje právo kdykoliv služby modifikovat, přerušit nebo ukončit, a to bez předchozího upozornění uživatelů.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro provozovatele prioritou. Veškeré osobní údaje, které jsou uživateli poskytnuty v rámci využívání služeb webových stránek, jsou zpracovávány v souladu s platnými předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů. Provozovatel zavazuje, že tyto údaje nebudou sdíleny s třetími stranami ani jinak zneužity.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od dne jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele a mohou být kdykoliv změněny. O jakékoliv změně budou uživatelé informováni prostřednictvím webových stránek nebo e-mailu. Využíváním webových stránek uživatel souhlasí s aktuálně platnými obchodními podmínkami. Jakékoli spory vyplývající z užívání webových stránek či obchodních podmínek budou řešeny příslušnými orgány České republiky a v souladu s českým právem.

Napsat komentář

*

*

*