Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ve smyslu evropského nařízení o ochraně osobních údajů GDPR a českého zákona o ochraně osobních údajů se na těchto stránkách zavazujeme k ochraně a soukromí veškerých osobních údajů, které od návštěvníků a klientů získáváme. Tato stránka Vám má poskytnout jasné informace o tom, jak jsou Vaše údaje zpracovávány, jaké jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit. Veškeré procesy a systémy na webové stránce zubniordinacepraha5.cz jsou navrženy tak, aby Vaše údaje byly chráněny a zpracovávány pouze pro konkrétně definované a legální účely.

Shromažďování a využití osobních údajů

Získáváme nezbytné informace, které nám umožňují poskytovat naše služby v nejlepší možné kvalitě. Cílem shromažďování údajů je přizpůsobení péče, sledování kvality služeb, komunikace s klientem a zajištění souladu s legislativními požadavky. Vaše osobní údaje jsou v ochraně a nejsou sdíleny s třetími stranami bez Vašeho vědomí a souhlasu, vyjma případů, kdy je to zákonnou povinností.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které máme uložené, právo opravy jakýchkoliv chyb v těchto údajích, právo na výmaz údajů, pokud pro jejich uchování již není legální důvod, a právo na omezení zpracování. Kromě toho máte právo vznést námitky proti zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Všechna tato práva jsou uplatnitelná v souladu s platnými právními předpisy.

Zabezpečení osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Používáme různé bezpečnostní technologie a procedury, abychom ochránili Vaše údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Zabezpečuju, abychom měli aktualizované a efektivní bezpečnostní opatření, která reflektují současné technologické možnosti.

Kontaktní údaje odpovědné osoby

Pro veškeré otázky nebo obavy ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na majitele stránky, pana Jakuba Vítka, který je zároveň odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů. Kontaktní informace jsou: Jakub Vítek, Horákova 1, 779 00 Olomouc, Česká republika, Email: [email protected].

Napsat komentář

*

*

*