Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V Pražské Zubní Péči chápeme, že ochrana osobních údajů našich klientů je nesmírně důležitá. Tato stránka obsahuje informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které o vás získáme při návštěvě našich internetových stránek nebo při komunikaci s naší ordinací. Naše praxe zpracování osobních údajů je v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Ceníme si důvěry, kterou jste nám svěřili, a zavazujeme se k odbornému a diskrétnímu zacházení s vašimi osobními údaji. Zásady ochrany osobních údajů se neustále vyvíjejí a aktualizují, aby bylo dosaženo co nejvyššího možného standardu ochrany.

Shromažďování a použití osobních údajů

Když navštívíte naši webovou stránku nebo se obrátíte na naši ordinaci, můžeme shromažďovat různé typy informací, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další, které nám dobrovolně poskytnete. Tyto údaje používáme pro poskytování našich služeb, komunikaci s vámi a informování o změnách nebo novinkách v naší praxi. Důraz klade Pražská Zubní Péče také na anonymizaci a minimalizaci shromažďování údajů, pokud to není nezbytně nutné pro splnění uvedených účelů.

Ochrana a bezpečnost osobních údajů

Pro ochranu vašich osobních údajů přijímáme veškerá dostupná organizační a technická opatření. Naše systémy jsou pravidelně aktualizovány a testovány na zabezpečení proti neautorizovanému přístupu, ztrátě nebo poškození vašich údajů. Přístup k osobním údajům mají jen oprávnění zaměstnanci a smluvní partneři, kteří jsou vázáni přísnými zásadami ochrany a důvěrnosti.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, stejně jako možnost požádat o omezení zpracování nebo se proti zpracování v určitých případech ohradit. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že si přejete některé z těchto práv uplatnit, nebo máte jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich údajů, můžete nás kontaktovat přes e-mail [email protected].

Kontaktní informace

  • Vlastník webu: Jakub Vítek
  • Adresa: Horákova 1, 779 00 Olomouc, Česká republika
  • E-mail: [email protected]

Napsat komentář

*

*

*